Hjärups Byalag

Varför ett Byalag

Varför ett Byalag?

I Hjärup finns sedan 2001 ett aktivt byalag som arbetar med att göra Hjärup till en plats där man lever – inte bara bor. Det gör vi dels genom att ordna spännande arrangemang och aktiviteter, dels genom att hålla koll på översikts- och detaljplaner och annat som är på gång i Hjärup och lyfta fram Hjärupsbornas intressen.

Cirka fyrahundra hushåll är medlemmar i Hjärup och vi är ett tjugotal personer som är med i styrelse och arbetsgrupper. Det finns jättemycket att göra och ständigt kommer det upp nya förslag. Ju fler vi blir desto mer kan byalaget uträtta och på så sätt bidra till ett trivsamt och levande samhälle.

Genom hemsidan www.hjarup.nu, vår Facebooksida och Byabladet som delas ut i brevlådorna två gånger per år informerar vi om vad som är på gång. Vi vill gärna ta del av byalagets medlemmars och även andra Hjärupsbors tankar om vår verksamhet och Hjärups utveckling.

Föreningens ändamål

Hjärups Byalag skall vara partipolitiskt och religiöst obundet och verka för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas genom att skapa:

 1. ☟ Samhörighet mellan de boende
 2. ☟ God boendemiljö
 3. ☟ Kulturell identitet
 4. ☟ Möjlighet att vara remissinstans för frågor som berör Hjärup
 5. ☟ Närdemokrati med korta beslutsvägar
 6. ☟ Delaktighet i samhällsutvecklingen inom kommunen
 7. ☟ Informationskanaler för Hjärupsborna

Detta har vi åstadkommit

Hjärups Byalag bildades 2001. Det kom till efter Forum Hjärup, ett projekt där kommunen initierade dialog och samverkan om Hjärups utveckling. Ett byalag föreslogs bli ett nav för ett fortsatt arbete i Hjärup, och den 2 oktober 2001 bildades byalaget på ett stormöte i Hjärups skola där cirka 80 personer deltog.

Sedan dess har byalaget varit aktivt och bedrivit påverkan i flera frågor. Vi har exempelvis bidragit till:

 • ★ Nedgrävd järnväg med fyra spår
 • ★ Cykelväg till Lomma och Staffanstorp
 • ★ Ingen bebyggelse i scoutparken
 • ★ Ingen genomfartstrafik med bil
 • ★ Förlängd fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-5
 • ★ Fritidslokal
 • ★ Scen och möteslokal på Hjärupslundsskolan
 • ★ Fokus på grönområden och lekplatser
 • ★ Post-/paketutlämning
 • ★ Insamling av trädgårdsavfall 4 gånger per år
 • ★ Ökad service på vårdcentralen
 • ★ Motionsslingan ”Hälsans stig”
 • ★ Väjningsplikt utmed Banvallsvägen och 30 km/h-skyltar vid infarter

Byalaget har också under årens lopp hållit i många arrangemang och aktiviteter för alla åldrar och vi har varit med och anordnat Valborgs- och midsommarfirande i Hjärup.